Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2015.

Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die worden verzameld en hoe deze worden gebruikt met betrekking tot toegang tot de website van bembem.nl op http://www.bembem.nl (verder ‘Website’ genoemd) zodat je geïnformeerd bent en kunt beslissen of je van de diensten gebruik wilt maken.

Team bembem.nl behoudt het recht om deze verklaring wanneer nodig aan te passen. Als dit gebeurt dan maken we dat duidelijk door de bovenstaande datum aan te passen.

Het team van bembem.nl hecht veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en bewaard.

Hierbij houdt bembem.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Team bembem.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. En omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt: als je ons een bericht stuurt of een bembem.nl account opent voor het gebruik van maken van het registreren van cadeaubonnen (verder ‘Dienst’ genoemd). Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze pagina.

Gebruik van gegevens

Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens zoals in deze verklaring is uitgelegd. Zo gebruiken we de door jou verstrekte informatie bijvoorbeeld voor:

  • het verwerken en afronden van je gebruik van onze Dienst;
  • om feedback te vragen of op een andere manier contact te hebben over het gebruik van onze Dienst;
  • om te reageren op e-mails, vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten of om op enige andere wijze klantenservice te verlenen;
  • om het gebruik van onze Dienst en Website te beoordelen en te analyseren;
  • om het gebruik van onze Dienst te verbeteren en het gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid van de Website verder te verhogen;
  • om je te informeren over onze Dienst en Website door middel van bevestigingen, updates of andere aanvullende informatie;
  • om je te berichten over belangrijke wijzigingen over de Dienst en Website; en
  • over andere doelen waarvoor de informatie is verzameld;

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken zoveel gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en de onderliggende website wordt afgeschermd wanneer je je registreert of een cadeaubon registreert.

E-mail

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens of cookies omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan:

info@bembem.nl